Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)
La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)
La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat juntament amb els informes de seguiment de curs, de titulació i de centre, constitueixen els documents fonamentals per al seguiment de la qualitat.  

 

INFORMES DE SEGUIMENT
 

Escola adscrita a la UAB

Seguint els enllaços, podeu consultar els darrers informes de seguiment de l'EUI - Sant Pau elaborats per a la UAB: 

 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web