Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Sol·licituds i calendari
Sol·licituds i calendari
Sol·licituds i calendari

Calendari sol·licituds Programa Propi
 

Curs 2019/20
 
Presentació de sol·licituds: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).

Primera resolució i publicació al web de la UAB (Mobilitat i intercanvi): 12 de desembre de 2018.

Acceptació o renúncia de la plaça assignada: del 13 al 19 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).

Resolució definitva i publicació al web de la UAB (Mobilitat i intercanvi): 25 de gener de 2019.

El full de sol·licitud, el podeu trobar al web de l'EUI, apartat Gestió acadèmica/Informació Grau/Altres tràmits.

 

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres Quintana

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Atenció d'infermeria a persones amb problemes cardíacs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria gerontològica i geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria psiquiàtrica i salut mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat