Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Identificar i analitzar les responsabilitats i funcions específiques de la infermera en l'àmbit de la geriatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització del treball en equip en els centres geriàtrics i sociosanitaris.

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures tenint en compte les necessitats del pacient geriàtric i de la família, així com les característiques de l'entorn, en tots els àmbits assistencials.

- Analitzar els indicadors d'eficiència i d'avaluació dels centres per garantir la qualitat de les cures i la seguretat del pacient.

- Dissenyar programes per promoure l'envelliment saludable i plans de prevenció per a la detecció del pacient fràgil i / o pacient de risc.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu