ASSOCIATED PROFESSORS

null MolinaPerellóPol

Molina Perelló, Pol

Graduat en Farmàcia

Diplomat en Infermeria

 

Funcions: 

Professor a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis nou (1471)

Assignatura

Curs

Crèdits

 

Farmacologia

 

2n

6 ECTS