Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERÍA PERIOPERATÒRIA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit perioperatori per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització de l'equip infermer en l'àrea quirúrgica i al seu torn fer un bon ús dels recursos i coneixements

- Demostrar actituds i habilitats adequades en l'execució de tècniques i procediments per donar atenció al malalt quirúrgic amb criteris de responsabilitat i seguretat.

- Desenvolupar els rols específics d'instrumentació, coordinació i cures al malalt en procés d'anestèsia.

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres tenint en compte les necessitats del pacient quirúrgic i la seva família.

- Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit perioperatori per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització de l'equip infermer en l'àrea quirúrgica i al seu torn fer un bon ús dels recursos i coneixements.

 

Docència

- Teòrica: De setembre a maig. De dilluns a divendres de 8h a 13h.

- Pràctica: De dilluns a divendres  de 8h a 13h.

 

Link al programa del màster

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu