Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Personal d'administració i serveis (PAS)
Personal d'administració i serveis (PAS)
Personal d'administració i serveis (PAS)

La Secretaria i Consergeria estan ubicades a la planta baixa de l'edifici principal de l'Escola. 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) s’encarrega de donar suport a la Direcció i professorat del Centre, d’assessorar-los i assistir-los, així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució de les finalitats i els objectius universitaris.

L’horari d’atenció a l’estudiant és de 10,30 a 16h dilluns i dimecres i de 10,30 a 13,30h els dimarts, dijous i divendres, excepte en períodes de vacances i matriculació. En període de pràctiques, els estudiants en pràctiques en el torn de nit, podran fer-ho de 8 a 9h del matí de dilluns a divendres. 

Qualsevol petició de documentació acadèmica s’ha de fer amb 10 dies hàbils d’antelació i segons calendari academicoadministratiu. 

El PAS de l'EUI està compost per:

  • La secretària de gestió acadèmica i administrativa
  • El personal de gestió acadèmica
  • La consergeria

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola
Mercedes Abades
mabades@santpau.cat