Ruta de navegació

Professorat

null SanJoseArribas

San José Arribas, C. Alicia
San José Arribas, C. Alicia

Doctora per la UVA en Ciències de la Salut 

Llicenciada per la UVA en Traducció i Interpretació

Diplomada en Infermeria

 

Àrea docent: Infermeria Clínica

Telèfon: 93 291 90 00 ext. 1924

Correu:  asanjose@santpau.cat

Funcions: 

Professora a temps complet

Coordinació de Mobilitat i Intercanvi

Tutora Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Horari d'atenció al públic/alumnat: A convenir, a través del correu electrònic

 

Docència:

 

Grau d'infermeria pla d'estudis nou (1471)

Assignatura

Curs

Crèdits  

Treball Final de Grau

4t

9 ECTS

Cultura, Societat i Salut

1r

6 ECTS

Simulació I

2n

3 ECTS

Pràcticum I

2n

12 ECTS

Simulació II

4t3 ECTS
Educació Sanitària a les Persones amb Problemes Cardíacs4t3 ECTS