Ruta de navegació

ACCESSIBILITAT

ACCESSIBILITAT

El lloc web de l’Escola Universitaria de Infermeria de Sant Pau persegueix l’objectiu de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, s’ha procurat adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.0.

El compromís de l’Escola Universitaria de Infermeria de Sant Pau és complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), seguint les indicacions de les legislacions europea, espanyola (Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre) i catalana (Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d’accessibilitat).