Ruta de navegació

PROFESSORS ASSOCIATS

null GichSaladichIgnacioJ

Gich Saladich, Ignacio J.

Doctor en Medicina i Cirurgia

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

 

Funcions: 

Professor a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Metodologia Científica i Bioestadística

1r

6 ECTS