Ruta de navegació

Professorat

null GuillaumetOlivesMontserrat Duplica 1

Guillaumet Olives, Montserrat

Doctora per la UB 

Màster en Ciències de la Infermeria

Diplomada en Infermeria

 

Àrea docent: Comunicació i TIC

Telèfon: 93 553 7774

Correu: MGuillaumet@santpau.cat

Funcions: 

Professora a temps complet

Coordinadora de Mobilitat i Intercanvis

Tutora Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Horari d'atenció al públic/alumnat: A convenir, a través del correu electrònic

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d'estudis 884

Assignatura

Curs

Crèdits

Treball Fi de Grau (TFG)

4t

9 ECTS

 

Grau d'infermeria pla d'estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Comunicació i TIC

1r

6 ECTS

Comunicació Terapèutica

2n

6 ECTS