Ruta de navegació

PROFESSORS ASSOCIATS

null MoranChorroIndalecio

Moran Chorro, Indalecio

Doctor en Medicina i Cirurgia

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Título Oficial de Medico Especialista en Medicina Intensiva

 

Funcions: 

Professor a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Estructura del Cos Humà

1r

6 ECTS

Funció del Cos Humà II

1r9 ECTS