Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

ACCESSIBILITAT

El lloc web de l’Escola Universitaria de Infermeria de Sant Pau persegueix l’objectiu de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, s’ha procurat adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.0.

El compromís de l’Escola Universitaria de Infermeria de Sant Pau és complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), seguint les indicacions de les legislacions europea, espanyola (Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre) i catalana (Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d’accessibilitat).

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu