Programacions
Programacions
Any acadèmic 2019/20
Seguint el següent enllaç, podeu consultar les programacions del màster que ofereix l'EUI - Sant Pau per al curs acadèmic 2019/20 de Programació teòrica - Infermeria de cures avançades a la persona amb problemes cardiovasculars
 
 

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars