AddiccionsIntervencióInfermera

Addiccions: Intervenció Infermera
Addiccions: Intervenció Infermera
Addiccions: Intervenció Infermera

L’objectiu general del curs  és adquirir les competències necessàries per a  la promoció i prevenció  de la salut en l’atenció  especifica de les adiccions  i en la rehabilitació  bio-psico-social , emocional i espiritual de les persones en  el procès de  salut  i malaltia.

 

Curs d'especialització any acadèmic 2022/2023

 

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinadora de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat