Activitats d'orientacio professional

Beques Fundación Corachán
Beques Fundación Corachán
Beques Fundación Corachán

Anualment, la Fundación Corachán convoca 8 beques de formació al Millor Expedient de Grau en Infermeria de 8 Universitats d'infermeria, entre les quals està l'EUI-Sant Pau, amb la finalitat de:

• Reconèixer l'excel.lència i el rendiment acadèmic.

• Fomentar la formació de Postgrau i la cultura del mèrit.

• Promoure el desenvolupament de les competències científiques i humanístiques dels estudiants d'infermeria.

L'import de cadascuna de les beques de la Fundación Corachán serà de fins a 4.000 € per alumne, en concepte de formació de Postgrau o Màster en alguna de les vessants d'infermeria, en qualsevol Universitat. 

Per ampliar informació consultar el següent enllaç: Beques Fundación Corachán 

HOSSPAU Menu