Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
Presentació

Descripció

El Programa Propi de la UAB (UAB Exchange Programme) facilita als estudiants de grau matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera no europea. Les dues universitats participants han d'haver signat un conveni bilateral. El reconeixement d'estudis es farà d'acord a l'equiparació de crèdits que l'estudiant pacti amb la coordinadora responsable d'intercanvis de l'EUI - Sant Pau abans d'anar a la universitat de destí.

A partir de la convocatòria 2011/12, l'acreditació de nivell d'idioma és un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. El nivell mínim que donarà puntuació addicional a l'estudiant serà l'equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d'idioma, podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que ho acrediti.

L'estudiant abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s'especifiqui el contrari.

Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:
Mobilitat i Intercanvi UAB

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat 

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat