Ruta de navegació

Recerca

Recerca
Recerca
Recerca

L'EUI-Sant Pau promou la recerca com a eina clau per al desenvolupament del coneixement infermer amb l’esforç continuat dels professors que lideren les  diferents àrees de recerca.  L’objectiu és, mitjançant la innovació en la docència, transmetre els coneixements de la disciplina i la professió infermera.

La recerca a l’EUI-Sant Pau s’estructura en àrees de recerca. Des de la Coordinacióde Recerca i Qualitat, es vetlla pel desenvolupament de la recerca corresponent a cadascuna de les àrees. La Junta d’Escola fomenta i aprova la  recerca d’acord amb les línies definides.

Seguint l'enllaç, podeu accedir a la pàgina web de Recerca de la UAB.

Publicació i Avaluació qualitativa
+
Publicació i Avaluació qualitativa

Eines per a la Recerca
+
Eines per a la Recerca

Jornada de Recerca
+
Jornada de Recerca