Programacions master cardio

Programacions
Programacions
Programacions

Any acadèmic 2023/24

Seguint el següent enllaç, podeu demanar informació de la programació teòrica del màster que ofereix l'EUI - Sant Pau per al curs acadèmic 2023/24 del màster en Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent.

HOSSPAU Menu

Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars