Ruta de navegació

Ruta de navegació

qualitat

Qualitat
Qualitat
Qualitat
Pàgina en manteniment

 

L’EUI-Sant Pau té una cultura de la qualitat consolidada, basada en una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions dirigides a garantir i millorar la qualitat dels seus estudis, de l’activitat docent i de recerca, i de la seva gestió. El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EUI- Sant Pau disposa de mecanismes que permeten planificar, executar i analitzar les actuacions, plantejar accions de millora i retre comptes a la societat. A on l’avaluació és considerada no com un fi, sinó com un mitjà per a aconseguir la qualitat desitjada, i un element cabdal per poder conèixer el grau de compliment del nostre centre.

SGIQ
+
SGIQ

Verificació
+
Verificació

Seguiment
+
Seguiment

Acreditació
+
Acreditació

Informacióinterès

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat 

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat