Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Màsters

Què t’ofereixen els màsters de l’EUI-Sant Pau?

Els màsters ofertats són títols propis, amb orientació professionalitzadora, que permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d’acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. Per garantir-ne la qualitat, l’EUI-Sant Pau, seguint la normativa de la UAB, aplica als plans d’estudis processos d’avaluació i d’exigència acadèmica similar als que es segueixen als estudis oficials.

 

Quin és l’objectiu principal dels màsters de l’EUI-Sant Pau?

L’objectiu principal és l’adquisició i/o renovació de tècniques i coneixements en un camp determinat a professionals de la salut.

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent
+
Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars
+
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
+
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Infermeria Intensiva
+
Infermeria Intensiva

Infermeria Oncològica
+
Infermeria Oncològica

Infermeria Perioperatòria
+
Infermeria Perioperatòria

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental
+
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Estudis

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres Quintana

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Atenció d'infermeria a persones amb problemes cardíacs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria gerontològica i geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria psiquiàtrica i salut mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat