Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Calendari academicoadministratiu
Calendari academico administratiu
Calendari academicoadministratiu

Grau en Infermeria

El calendari acadèmic i administratiu de la UAB és el document on cada curs es reflexen les dates dels terminis de matrícula, admissió així com de qualsevol tràmit administratiu que es porta a terme en la EUI-Sant PAU. Així mateix,  es reflexen les vacances acadèmiques i els festius marcats per la UAB.

 

Avís: Actualització del calendari academicoadministratiu 2022/23 (març del 2023)

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat