Ruta de navegació

Calendariacadèmic

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic

Grau en Infermeria

El Calendari acadèmic l'aprova el Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Nerea Lluch

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó