Camí de navegació Camí de navegació

Activitats Obertes i Webinars
Activitats Obertes i Webinars
Activitats Obertes i Webinars

CURS 2020/2021

Títol del Webinar: CURES PAL·LIATIVES A TRAVÉS DE L'ART

 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.                               

Dimarts 1 de juny de 15 a 17h

 

Títol del Webinar: AFRONTAMENT DE LA SITUACIÓ DE FINAL DE VIDA

 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.                               

Dimarts 1 de juny de 11h30 a 14h

 

Títol del Webinar:  "PANDEMIA COVID-19. COMPARTIENDO LO QUE VIVIMOS".                 

 • L'objectiu és: donar a conèixer la vivència professional i personal en el context de la pandèmia durant els mesos de març a abril de 2020. El webinar està organitzat per l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, la "Fundación Española para el Estudio del Hígado" i la "Asociación Española para el Estudio del Hígado"

 Dimecres 12 de maig de 16 a 17,30h.

 

Títol del Webinar: INTERCULTURALITAT: EXPERIÈNCIA INFERMERA

 • L'objectiu és: Espai de reflexió sobre la relació intercultural en l’atenció sanitària des de la perspectiva infermera

Dilluns 3 de maig de 11h30 a 13h

 

Títol del Webinar: CURES INFERMERES AL NEN ONCOLÒGIC I A LA SEVA FAMÍLIA.

 • L'objectiu és: Identificar les necessitats prevalents dels nens que pateixen càncer per oferir cures holístiques de qualitat.

Dimarts  20 d’abril de 9 a 11h.

 

Títol del Webinar:   RACE  AND HEALTH

 • L'objectiu és: desenvolupar un pensament reflexiu en els estudiants sobre com les qüestions de raça poden influir en la salut de les persones, al temps que es potencien les seves habilitats comunicatives en anglès.                            

Proper dia  6  d'abril  a les 12h.

 

Títol del Webinar: ESPECIALITATS INFERMERES: PREGUNTES I RESPOSTES

 • Respondre a qüestions pràctiques que es planteja l’estudiant de quart grau d’infermeria envers les especialitats infermeres.
 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.                               

Proper dia  10 de Febrer a les 12h.

 

Títol del Webinar: PROGRAMES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

 • L'objectiu és: Crear un marc de reflexió i debat sobre els programes comunitaris que es porten a terme dins de l’atenció primària en la xarxa sanitària pública de Catalunya
 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.                               

Proper dia  3 de Febrer a les 11,30h.

 

Títol del Webinar: COM INVESTIGUEN LES INFERMERES EN UNA EPIDÈMIA

 • L'objectiu és: Donar a conèixer el rol de la infermera en el context d’alerta epidemiològica.
 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.

Proper dia 13 de Novembre de 2020 a les 11,30h.

 

Activitat Oberta: XERRADA FUNDACIÓ KALIDA

 • L'Infermera Sandra Fernández Moya donarà una xerrada als alumnes de l'itinerari d'Oncologia de 4t en el marc de l'assignatura; Teràpies Complementàries i Convencionals en la persona amb Càncer.

Proper dia 3 de Novembre de 2020 a les 9h a 10h.

 

Títol del Webinar: SENTIT COMÚ I PENSAMENT CRÍTIC. HABILITATS I ACTITUDS

 • L'objectiu és:  Implementar estratègies per fomentar el pensament crític l’aula.
 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.

Proper dia 30 d'Octubre de 2020 de 11,30h a 13h.

Títol del Webinar: PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE CUIDADOS PARA PACIENTES CON CIRROSIS  HEPÁTICA Y SUS FAMILIARES.

 • L’objectiu és: Desenvolupar un pensament reflexiu dels estudiants envers la creació i adaptació del material educatiu a les necessitats d’un grup de població, en aquest cas, les persones amb cirrosi hepàtica i els seus familiars.
 • Seguint el següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre el webinar.

Proper dia 30 de Setembre de 2020 de 9 a 11h.

 

? Resum de les Activitats obertes i Webinars del 1r semestre del curs 2020/21