Camí de navegació Camí de navegació

PAS
 • Baciero Lorza, Cristina
  Secretària de Gestió Acadèmica i Econòmica
 • Carballo Coll, Edna
  Gestió Acadèmica - Àrea de Comunicació
 • Farré Caldés, Sara
  Gestió Acadèmica - Àrea Administrativa i Suport Docent
 • Pujol Oberholzer, Raquel
  Gestió Acadèmica - Àrea de Recursos i Serveis
 • Sánchez Tirado, Magdalena
  Gestió Acadèmica - Àrea de Grau
 • Taribó Ricou, Neus
  Gestió Acadèmica - Àrea de Postgrau

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu