Comissions

Comissions
Comissions
Comissions

Comissions Permanents

Comissió de Docència i Qualitat

Està integrada per la directora del centre, que la presideix, tots els caps d’àrea docent amb dedicació a temps complet, un representant del PAS i un representant dels estudiants de l'EUI.

Comissió de Postgrau 

Està integrada per la directora del centre i el coordinador de cada estudi de màster, un representant del PAS i un representant dels estudiants de l'EUI.

Comissió de Mobilitat i Intercanvis

Està integrada per la directora del centre i la coordinadora de mobilitat i intercanvis i per tots els caps d'àrea docents amb dedicació a temps complet, un representant del PAS i un representant dels estudiants de l'EUI.

 

Comissions No Permanents

Comissió per l'Estudi i Tractament de Casos Particulars d'Estudiants en Situalcions Especials (CCP)

Està integrada per la directora del centre i la coordinadora de titulació, dos professors i un representant dels estudiants de l'EUI.

 

InformacióinterèsEscola

Informació d'interès
Direcció de l'Escola

Antonio Torres
atorresq@santpau.cat