Ruta de navegació

Accesimatriculacio

Gestió per a Comandaments intermedis dels serveis infermers
+
Gestió per a Comandaments intermedis dels serveis infermers

Cures avançades d'infermeria en la prevenció i el tractament de les ferides cròniques
+
Cures avançades d'infermeria en la prevenció i el tractament de les ferides cròniques

Estratègia infermera en processos d'alt impacte emocional
+
Estratègia infermera en processos d'alt impacte emocional

Addiccions: intervenció infermera
+
Addiccions: intervenció infermera

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat