Ruta de navegació

Pladestudis

Pla d'estudis
Pla d'estudis
Pla d'estudis

Grau en Infermeria

El grau en Infermeria forma infermeres i infermers generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficients per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes de les famílies i la comunitat. Les persones titulades seran capaces també, d’oferir estratègies de promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de la malaltia, o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l’entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

Seguint els enllaços, podeu consultar els següents documents relatius al Pla d'estudis de Grau en Infermeria:

Pla d’estudis nou (1471)

 

Pla d’estudis antic (884)

 • Pla d'estudis antic (884) del Grau en Infermeria
 • BOE 285 del 27-11-2012
  • Resolució de 16 de novembre de 2012, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es publica el pla d'estudis de Graduat en Infermeria.
 • BOE 308 del 24-12-2012 (modificació del BOE 285)
  • Resolució de 18 de desembre de 2012, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es corregeix la de 16 de novembre de 2012, per la qual es publica el pla d'estudis de Graduat en Infermeria.
 • BOE 278 de 20-11-2013
  • Resolució de 30 d'octubre de 2013, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es publica la modificació de el pla d'estudis de Graduat en Infermeria.
 • BOE 193 de 11-08-2016
  • Resolució de 29 de juliol de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es publica la modificació de el pla d'estudis de Graduat en Infermeria.
 • BOE 256 de 24-10-2019
  • Resolució de 11 d'octubre de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es publica la modificació de el pla d'estudis de Graduat en Infermeria.

LlistatresponsablesprofessoratdassignaturesGrauenInfermeria

Llistat de responsables i professorat d'assignatures de Grau en Infermeria

Seguint l'enllaç, podeu consultar el professorat de cadascuna de les assignatures de Grau en Infermeria així com els responsables de les mateixes.

Infointeres

Informació d'interès
Direcció de l'Escola

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Sotsdirecció. Coordinació Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat

Coordinació 1r Curs

Ana M. Urpí

aurpi@santpau.cat

Coordinació 2n Curs

Xènia Sist

xsist@santpau.cat

Coordinació 3r Curs

M. Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Coordinació 4t Curs

Mònica Romero

mromeropa@santpau.cat

Coordinació de Mobilitat i Intercanvi

Xènia Sist

xsist@santpau.cat

Coordinació de Pràctiques Clíniques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Coordinació de Recerca i Projectes
Coordinació de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat

Coordinació de Recursos Docents i Espais

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat

Coordinació de Simulació

M. Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Coordinació de Comunicació i Innovació Docent

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat

CoordinadoresMàsters

Coordinacions de Màster
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Mònica Romero

mromeropa@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

M. Teresa Ricart

mricart@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat