Revisió del SGIQ
Revisió del SGIQ
Revisió del SGIQ

La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat juntament amb els informes de seguiment de curs, de titulació i de centre, constitueixen els documents fonamentals per al seguiment de la qualitat.  

 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web