Guies2ncursGrauInfermeria1819

Guies de 2n curs del Grau en Infermeria
Guies de 2n curs del Grau en Infermeria
Guies de 2n curs del Grau en Infermeria
Actualment aquest grau està en procés de canvi de pla d'estudis. S'està implantant el pla d'estudis nou (1471-Grau d'Infermeria) que substitueix el pla d'estudis antic (884-Grau d'Infermeria) que s'implantarà en la seva totalitat en el curs 2023/2024.

PLA D'ESTUDIS NOU (1471)

Any acadèmic 2022/23

Seguint els enllaços, podeu consultar les guies de les assignatures del segon curs del Grau en Infermeria per al curs acadèmic 2022/23.

 

PLA D'ESTUDIS ANTIC (884)

Any acadèmic 2022/23

Seguint els enllaços, podeu consultar les guies de les assignatures del segon curs del Grau en Infermeria per al curs acadèmic 2022/23.

  • Bases Teòriques d'Infermeria
  • Bases Metodològiques d'Infermeria
  • Comunicació Terapèutica
  • Cures Infermeres a l'Adult
  • Educació per a la Salut
  • Ètica i Legislació
  • Infermeria Familiar i Comunitària
  • Pràctic I
  • Pràctic II
  • Pràctic III

Informacióinterès

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat 

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

CoordinadoresMàsters

Coordinadores Màsters
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat