Ruta de navegació

Matriculació

Matriculació
Matriculació
Matriculació

Any acadèmic 2024/25

Seguint els enllaços que trobareu més avall, podeu accedir a tota la informació, instruccions i documentació necessàries per formalitzar la matrícula dels màsters que ofereix l’EUI per al curs 2024/25. De la mateixa manera, també podeu consultar els calendaris acadèmic i academicoadministratiu i tota la informació relativa als preus i les formes de pagament.

La modalitat de matriculació és online (automatrícula), i els terminis per fer-la estan especificats en el  document “Procediment i instruccions matrícula màsters”. En aquest mateix document, també hi trobareu informació sobre l’assegurança complementària (de contractació obligatòria per a tots els estudiants matriculats als màsters). 
 

 

AUTOMATRICULA
Assegurança Complementària
+
Assegurança Complementària

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat