ConvocatòriaajutsACA

Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA

Ajuts per a estudiants de centres adscrits (ACA)

Son ajuts amb l’objectiu de compensar parcialment els costos de la matrícula universitària d’estudis oficials en una sèrie de centres adscrits.

Heu de demanar-les cada any en el termini de sol·licituds que cada convocatòria estableixi.

 

Any acadèmic 2022/23

Us informem que en data 16 de gener de 2023, s’ha publicat al DOGC número 8833, la RESOLUCIÓ REU/23/2023 de 9 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’estudiantat universitari de centres adscrits (ACA 2022/2023).
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de gener i fins al 22 de febrer del 2023 a les 14:00 h. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Trobareu l’accés al tràmit accedint des del web http://agaur.gencat.cat/ca/inici/ (apartat Actualitat) i, també, des de  la pàgina informativa dels diferents tràmits de Beques i Ajuts, concretament la corresponent als ajuts ACA 2022.
  

El formulari només es podrà signar digitalment i, pels que no tinguin ja signatura digital, el certificat IdCat mòbil és l’opció més fàcil i ràpida (IdCAT Certificat). Però s’ha de tenir en compte que els estrangers (amb NIE) han d’anar físicament a sol.licitar aquest certificat, no el poden fer per la pàgina web, hauran d’apropar-se a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT. El requisit per poder fer-ho pel web és tenir DNI i targeta sanitària.

 

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat