ConvocatòriaajutsACA

Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA

Ajuts per a estudiants de centres adscrits (ACA)

Son ajuts amb l’objectiu de compensar parcialment els costos de la matrícula universitària d’estudis oficials en una sèrie de centres adscrits.

Heu de demanar-les cada any en el termini de sol·licituds que cada convocatòria estableixi.

 

Any acadèmic 2023/24

Us informem que s’ha publicat al DOGC número 9080, la RESOLUCIÓ REU/34/2024 de 8 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’estudiantat universitari de centres adscrits (ACA 2023/2024).

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de gener i fins el 22 de febrer del 2024 a les 14:00h hora local de Barcelona, trobareu tota la informació al web: http://agaur.gencat.cat/ca/inici/.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça següent: Tràmits.

 

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat