Ruta de navegació

Observatori per a la igualtat UAB

Observatori per a la igualtat UAB
Observatori per a la igualtat UAB
Observatori per a la igualtat UAB

L’Observatori per a la Igualtat UAB té com a finalitat analitzar i difondre informació sobre l’evolució dels indicadors relatius a la igualtat entre dones i homes, per millorar la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere.

Les desigualtats de gènere a la universitat es manifesten a diferents nivells i de diverses maneres: en les formes de violència, en les eleccions individuals de la disciplina, professió o temàtica de recerca, en les nostres pràctiques professionals i participatives, en el processos de selecció de nou personal, en les nostres aspiracions i prioritats, en el sistema de promoció o en la pròpia cultura científica i organitzacional, entre d’altres. I és que els estudis diagnòstic i les dades produïdes durant més d’una dècada posen de manifest l’existència de diferències entre dones i homes les quals poden ser interpretades com a indicis de discriminació, indirecta o encoberta, en determinats aspectes i pràctiques de la institució universitària.

En aquesta web es presentem aquells indicadors que mesuren el grau de sexisme a la UAB i que han estat seleccionats a partir d’un diagnòstic previ. Aquest indicadors ens permeten visibilitzar la situació de les dones a la nostra institució posant de relleu aquells aspectes que requereixen una anàlisi més profunda i una intervenció.