ViesaccésestudisGrauInfermeria

Vies d'accés als estudis de Grau en Infermeria
Vies d'accés als estudis de Grau en Infermeria
Vies d'accés als estudis de Grau en Infermeria
Preinscripció
+
Preinscripció

Canvi d'estudis (Trasllats)
+
Canvi d'estudis (Trasllats)

Reincorporació
+
Reincorporació

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat