Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Treball Fi de Grau
Treball Fi de Grau
Treball Fi de Grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 9 ECTS orientada a l’avaluació de les competències associades al títol.

El TFG és una activitat majoritàriament autònoma supervisada i avaluada per un tutor.

Té com a finalitat l’aplicació de les competències adquirides durant el procés formatiu seguit en el decurs del Grau d’infermeria i constitueix un exercici integrador o de síntesi dels estudis per a consolidar la formació rebuda.