Ruta de navegació

RessenyaHistòrica

Ressenya històrica
Ressenya històrica
Ressenya històrica

L’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fou creada com Escola d’Infermeres segons Decret del 4 de desembre de 1953 i va funcionar des de l’any 1954/55 com Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS), fins a la integració dels estudis d’ATS a la Universitat.

Es va transformar en Escola Universitària, com a resultat de l’aprovació del Reial Decret 2128/1977 del 23 de juliol de 1977, referent a la “Integració a la Universitat de les actuals Escoles d’Ajudants Tècnics Sanitaris com Escola Universitària d’Infermeria, Reial Decret 796/1978, del 17 de febrer de 1978 “pel qual s'aprova la conversió de l'Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en Escola Universitària d'Infermeria, quedant adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).”

A partir d’aquest moment l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau es va definir com un centre universitari depenent administrativament de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i acadèmicament de la UAB, on es cursen estudis que condueixen a l’obtenció del títol de diplomat en Infermeria i ensenyaments d’altres estudis de postgrau, encaminats a la formació d’especialistes.

D’acord amb el que preveu el Decret 298/1986 del 25 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de regulació del règim i adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior, en data 8 de març de 1990, es signa el conveni de col·laboració acadèmica subscrit per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com entitat titular del centre.

El patronat de l’EUI en la reunió del 22 de desembre de 1997, va aprovar el Reglament de l’Escola Universitària d'Infermeria i el model de Reorganització de l’Escola.

L'any 2000, es va efectuar l'avaluació de la titulació d'Infermeria “Procés d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya Informe 2000”, i l’any 2006 es realitzà l’avaluació de tots els títols propis de l’Escola.

El curs 2004/05 es va celebrar el 50è aniversari de l’Escola amb un extens programa que, a més d’activitats científiques, va comptar també amb un programa de ràdio, d’un espai setmanal durant un any, a Ràdio Salut i l’edició d’un llibre commemoratiu.

El curs 2009/10 s’inicien els estudis del nou títol de Grau en Infermeria. Verificat pel Consell d'Universitats amb data 10 de juny de 2009, autoritzada pel departament competent en matèria d'universitats del Govern de Catalunya i publicada al BOE 285 de 27 de novembre de 2012.