becaMECE

Beques de Règim General

Beca de caràcter general del Ministeri (GRAL)

Si compleixes els requisits econòmics establerts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, pots obtenir la beca general del Ministeri.

Aquesta beca suposa l’exempció del pagament dels crèdits matriculats per primera vegada i, en determinats casos, també es complementa amb altres ajuts o quanties addicionals a la beca de matrícula. En cas de beca concedida, la FGS de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau assumeix, en l’importa dels crèdits matriculats per primera vegada, la part dels preus públics que el Ministeri no bonifica.

Com puc matricular-me amb la condició provisional de becari/ària o becari/ària condicional?

Per realitzar la matrícula amb la condició provisional de becari/ària (sense el pagament previ del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada) heu de:

  • Entregar el resguard de la sol·licitud de beca de caràcter general 2023/24 i complir els requisits acadèmics de la convocatòria.

Com he de realitzar la sol·licitud d’aquesta beca?

La beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL) l’heu de sol·licitar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través del següent enllaç.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria.

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat