Ruta de navegació

Matriculació

Matriculació
Matriculació
Nou accés
+
Nou accés

Automatrícula
+
Automatrícula

Assegurança Escolar
+
Assegurança Escolar

Altres assegurances
+
Altres assegurances

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat