Assegurançacomplementaria

Assegurança complementària

 

Curs pràctic d'Especialització Cures avançades d'infermeria en la prevenció i el tractament de ferides cròniques 

D’acord amb la normativa de la UAB per a la realització de pràctiques acadèmiques és obligatori que els estudiants disposin d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

La UAB ofereix a tots els seus estudiants l’assegurança complementària que consisteix en una assegurança d’accidents, de responsabilitat civil i assistència de viatge. El període de cobertura és el curs acadèmic en que es contracte l’assegurança.

Per contractar l'assegurança cal fer-ho directament amb la companyia. El preu és de 4,53€  i s'ha de gestionar des de:

 

Documentació relacionada:

Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres

 

Després d'haver fet la contractació, l'estudiant rebrà per correu electrònic el certificat d'alta de l'assegurança (pòlissa) en 24/48 hores. Aquest certificat d'alta s'ha d'enviar per email  a la Secretaria de l'Escola (secretariaeui@santpau.cat)

 

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat