Ruta de navegació

Preinscripció

Per accedir als estudis universitaris de Grau en Infermeria existeixen diferents vies segons els requisits d’accés que s’acreditin. Tot seguit, us les presentem:

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat