Preinscripció

Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció

Preinscripció Màsters Propis

Any acadèmic 2024/2025


Contacte
               secretariaeui@santpau.cat
               93 553 78 33 (dilluns a divendres de 10h a 14h)
 

Adaptació i/o reconeixement en la Formació de Màsters 2024/2025

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Nerea Lluch

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó