Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Òrgans de coordinació i responsabilitat docent
Òrgans de coordinació i responsabilitat docent
Òrgans de coordinació i responsabilitat docent

Cap d’Àrea Docent

Cada Àrea Docent, com unitat organitzativa formal, està representada per un/a cap d’àrea, que és professor de la matèria troncal i que a la vegada es membre de l’equip de direcció de l’Escola.

Coordinador/a de Titulació de Grau

Coordina les activitats docents del Grau en Infermeria, pel que fa a la programació i funcionament transversal de la titulació. Ha de vetllar per la correcta organització de la titulació tant en els aspectes relacionats amb els professors como en els estudiants.

Coordinador/a de Recerca 

Coordina el desenvolupament de les línies de recerca aprovades per la Junta d’Escola, fomenta la investigació d’acord amb les línies definides i la relació amb els organismes nacionals i internacionals i el Servei de Biblioteca.

Coordinador/a de Qualitat

Coordina el desenvolupament dels processos de qualitat dels estudis i promou la millora de la qualitat a nivell transversal. 

Coordinador/a de Mobilitat i Intercanvis

Coordina els intercanvis dels estudiants i professors estrangers.

Coordina també amb els responsables corresponents de l’escola, el període durant el qual tindrà lloc l’intercanviï i el règim d’adaptació d’aquest període al calendari acadèmic establert per al curs acadèmic. 

Es coordina, amb l’equip docent per realitzar altres tasques relacionades amb la mobilitat, com la acollida i planificació de les activitats dels professors visitants.

Coordinador/a de Material i Recursos Docents

És el responsable de donar suport a la directora en la gestió de material i recursos materials i en el manteniment i el bon funcionament dels equipamets i recursos materal per a la docència.

Coordinador/a de Pràctiques

És el responsable de la coordinació de pràctiques clíniques de la titulació-o entre el professorat responsable d’assignatures d’un mateix curs i promou la millora de pràctiques a nivell transversal.

Coordinador/a de curs

Vetlla per la correcta organització del curs tant en els aspectes relacionats amb els professors com amb els estudiants. 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola
Mercedes Abades
mabades@santpau.cat