Ruta de navegació

PlaFormatiu

Pla Formatiu
Pla Formatiu
Pla Formatiu

GRAU EN INFERMERIA

El Pla Docent de Grau en infermeria de la EUI Sant Pau implementa la simulació clínica com a mètode docent complementari en assignatures teòriques i, també, ha previst 2 assignatures, de 3 ECTS cadascuna, dirigides específicament a treballar habilitats i actituds per a la cura de les persones. Les dues assignatures estan integrades a 2n i a 4t curs del grau.

  • Assignatura Simulació I, 2n curs: 50 sessions d’habilitats de zona 1(simzones), centrades en procediments bàsics relacionats amb la cura a la persona des de la perspectiva de les 14 necessitats de V. Henderson.
  • Assignatura Simulació II, 4t curs: 24 sessions d’habilitats de zona 2, dirigides a processos de cura que aborden totes les competències que ha de tenir una infermera novell, aplicats en tot el cicle vital de les persones i en la diversitat d’entorns de cura on caldrà que el /la graduada novell transfereixi el coneixement assolit.

 

HOSSPAU Menu