Ruta de navegació

AssegurançaComplementària

Assegurança Complementària
Assegurança Complementària
Assegurança Complementària

D’acord amb la normativa de la UAB per a la realització de pràctiques acadèmiques és obligatori que els estudiants disposin d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

La UAB ofereix a tots els seus estudiants l’assegurança complementària que consisteix en una assegurança d’accidents, de responsabilitat civil i assistència de viatge. El període de cobertura és el curs acadèmic en que es contracte l’assegurança.

Per ampliar informació, podeu consultar el web de la UAB.

 

Per gaudir-ne cal que es contracti l'assegurança directament amb la companyia. El preu és de 4,02€  i s'ha de gestionar des de: (Espanya/Contractar)

 

Documentació relacionada:

 

Després d'haver fet la contractactació, l'estudiant rebrà el certificat d'alta de l'assegurança (polissa) en 24/48 hores. Aquest certificat d'alta s'ha de portar a la Secretaria de l'Escola entre el 3 i el 13 de setembre de 2024 i sempre abans de començar el màster en el que s'ha matriculat.

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Nerea Lluch

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó