Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Assegurança Complementària
Assegurança Complementària
Assegurança Complementària

D’acord amb la normativa de la UAB per a la realització de pràctiques acadèmiques és obligatori que els estudiants disposin d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

La UAB ofereix a tots els seus estudiants l’assegurança complementària que consisteix en una assegurança d’accidents, de responsabilitat civil i assistència de viatge. El període de cobertura és el curs acadèmic en que es contracte l’assegurança.

Per ampliar informació, podeu consultar el web de la UAB.

 

Per gaudir-ne cal que es contracti l'assegurança directament amb la companyia. El preu és de 4,53€  i s'ha de gestionar des de: (Espanya/Formulari de contractació/Curs 2021/22)

 

Documentació relacionada:

Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres

 

Després d'haver fet la contractactació, l'estudiant rebrà el certificat d'alta de l'assegurança (poliça) en 24/48 hores. Aquest certificat d'alta s'ha de portar a la Secretaria de l'Escola entre el 3 i 10 de setembre de 2020 i sempre abans de començar el màster en el que s'ha matriculat.

 

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat