Ruta de navegació

PresentacióIO

Presentació del Màster
Presentació del Màster
MÀSTER EN INFERMERIA ONCOLÒGICA


 

Objectiu general

Contribuir a la formació d’infermeres especialitzades en infermeria oncològica ajudant-les a adquirir coneixements i desenvolupar una major capacitat de judici crític, sentit ètic i humà que els permeti actuar amb responsabilitat en el desenvolupament de les seves responsabilitats i competències, i així contribuir a la qualitat i excel·lència de les cures que s’atorguen al malalt oncològic en totes les etapes del procés.

 

Dates i horaris

Classes teoricopràctiques: del 17/09/2024 al 17/06/2025, tots els dimarts de 8h a 14.30h i eventualment, classes per la tarda.
Pràctiques clíniques: a planificar durant el període de gener a maig. De dilluns a divendres (excepte dimarts) de 7h a 14h o de 14h a 21h.
Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.
Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l’àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades les pràctiques curriculars.
 
 

HOSSPAU Menu