PAS

Personal d'administració i serveis (PAS)
Personal d'administració i serveis (PAS)
Personal d'administració i serveis (PAS)

La Secretaria està ubicada a la planta baixa de l'edifici principal de l'Escola. 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) s’encarrega de donar suport a la Direcció i professorat del Centre, d’assessorar-los i assistir-los, així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució de les finalitats i els objectius universitaris.

Qualsevol petició de documentació acadèmica s’ha de fer amb 10 dies hàbils d’antelació i segons calendari academicoadministratiu. 

El PAS de l'EUI està compost per:

  • La coordinadora de gestió acadèmica i administrativa
  • El personal de gestió acadèmica

InformacióinterèsEscola

Informació d'interès
Direcció de l'Escola

Antonio Torres
atorresq@santpau.cat