Camí de navegació Camí de navegació

Normatives
NORMATIVES
Normatives

NORMATIVA ACADÈMICA DE LA UAB

Així mateix, seguint els enllaços podeu accedir a:

 

NORMATIVA ECONÒMICA

Cada curs els preus públics de matrícula son determinars pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics publicat al DOGC. Així mateix, el Consell social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en aquest Decret.

Els preus propis son fixats pel Patronat de l'EUI- Sant Pau.

+ informació

 

NORMATIVA DE RÈGIM DISCIPLINARI DE L'EUI-SANT PAU

Podeu consultar i descarregar la Normativa de Règim Disciplinati de l'EUI-Sant Pau seguint el següent enllaç:

Normativa de règim disciplinari