Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Seminari de prevenció de riscos laborals
Seminari de prevenció de riscos laborals
Seminari de prevenció de riscos laborals

L'objectiu del seminari és dotar de les eines bàsiques als futurs professionals de la Infermeria perquè desenvolupin les seves activitats amb les màximes garanties de seguretat i salut.  Amb això es pretén que els estudiants integrin l’activitat preventiva en les diverses tasques que realitzin i promoure els comportaments segurs, és a dir, incorporar l’esperit preventiu en totes i cadascuna de les activitats que com a futurs professionals hagin de dur a terme.