Camí de navegació Camí de navegació

Criteris Organitzatius curs

Instrucció operativa 18 COVID-19: Sortides i Pràctiques de Camp

L'UAB publica aquesta instrucció que està dirigida a les facultats que hagin d’organitzar sortides o pràctiques de camp fora de l’entorn del campus, ja siguin visites a empreses i institucions externes a la Universitat o pràctiques docents en espais exteriors aliens a la Universitat.

22 d'Octubre de 2020

 

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Els últims aconteixements respecte l'estat de la pandèmia i la seva evolució respecte a l'ultim rebrot, queda exposada en la següent Resolució per part del Departament de Salut.

15 d'Octubre de 2020

 

Protocol EUI-Sant Pau COVID-19 

A continuació. es presenta un document elaborat conjuntament pel Servei de Salut Laboral de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’EUI-Sant Pau (centre adscrit UAB), amb les mesures de prevenció davant la COVID-19.

7 de setembre de 2020

 

Criteris organitzatius de la docència a l'EUI-Sant Pau a conseqüència de l'emergencia sanitària de la COVID-19*

L'EUI-Sant Pau, presenta els criteris organitzatius de la docència a lEUI-Sant Pau que s'impartiran durant el curs acadèmic 2020/21, atès que la direcció General d'Universitats li ha donat la consideració d'excepcional com a conseqüència de l’emergència sanitària de la COVID-19.

 

Adaptació dels espais i dinàmiques de funcionament del centre*

També es presenta un document, amb les mesures adoptades per l’EUI-Sant Pau en el context de la COVID-19, en relació a l’ adaptació dels espais i dinàmiques de funcionament del centre per impartir la docència en el curs acadèmic 2020/21.

*La planificació proposada pot sofrir modificacions en funció de la situació epidemiològica del moment.

 

Atenció a l'alumnat vulnerable o en situació de risc per motius relacionats amb la COVID-19

  • L’ estudiant que no pugui seguir el curs per raó de la COVID-19 ha de ser atès amb una adaptació del seguiment de la docència i/o avaluació.
  • El procediment per atendre aquestes situacions s’estableix per a tots els centres en els termes següents:
    • L’ estudiant fa la seva sol·licitud al·legant els motius d’impossibilitat de seguiment de la docència que haurà de justificar convenientment aportant la documentació pertinent.
    • La Direcció de l’Escola, valora la sol·licitud i, si la considera adequada, la trasllada al docent responsable de l’assignatura corresponent per tal que en faci l’adaptació pertinent.

En el següent enllaç, s’adjunta la Sol·licitud d’adaptació de la planificació docent per atendre l’alumnat vulnerable o en situació de risc de l’ EUI-Sant Pau curs 2020/21 per motius de COVID-19.