Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA ONCOLÒGICA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de l'oncologia per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització i direcció de l'equip infermer.

- Dissenyar i aplicar plans de cures infermeres al malalt i família en el camp clínic del servei d'onco-hematologia integrant els coneixements, habilitats i actituds adquirides durant la seva formació especialitzada.

- Demostrar habilitat en l'aplicació dels tractaments terapèutics i/o farmacològics, tècniques diagnòstiques i els procediments tecnològics per actuar amb responsabilitat i garantir la seguretat del pacient.

- Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals malalt-família i equip de salut, així com en estratègies de gestió emocional en les diferents etapes del procés de la malaltia.

- Desenvolupar la capacitat d'autoformació i recerca contínua en l'àrea.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu