Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de la Salut Mental, per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització i direcció de l'equip infermer.

- Elaborar, aplicar i avaluar  plans de cures tenint en compte les necessitats del pacient psiquiàtric i la família, això com les característiques de l’entorn en tots els àmbits assistencials.

- Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals malalt-família i equip de salut.

- Demostrar habilitat en l'aplicació de l'entrevista psiquiàtrica.

- Utilitzar l'evidència científica en el camp de la infermeria psiquiàtrica i participar en la programació d'activitats de prevenció, que es realitzen a la població i principalment en els grups d'alt risc així com en el disseny i aplicació de plans de cures per al pacient amb problemes de salut mental.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu